РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ З ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЧНИХ ТА ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА З МФО ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА


РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ З ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЧНИХ ТА ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА З МФО ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА


№ 

з/п

Зміст заходу

Виконавці заходів

Терміни виконання заходів

(за кварталами)

1

Розроблення та внесення до Кабінету Міністрів України стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2013 – 2016 роки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, центральні органи виконавчої влади

протягом року

2

Моніторинг та координація заходів з підвищення інституційної спроможності у формуванні ефективної стратегії та планів закупівель для розширення участі вітчизняних виробників та постачальників у проведенні торгів у рамках спільних з МФО проектів.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, центральні органи виконавчої влади

протягом року

3

Моніторинг стану підготовки і реалізації проектів, виявлення відхилень від показників результативності та розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності реалізації проектів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, центральні органи виконавчої влади

щокварталу до 30 числа наступного місяця

4

Організація за підтримки міжнародних фінансових організацій та країн-донорів навчання за напрямами інвестиційної діяльності та управління проектами

Міністерство економічного розвитку і торгівлі,

Міжнародна академія фінансів та інвестицій при ТПП Україні, центральні органи виконавчої влади

протягом рокуДодаток 4


^ ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА 2012 РІК

ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

НА 2013 і 2014 РОКИ


^ ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ТА БАЛАНСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА 2012 РІК


1. Основні прогнозні макропоказники
економічного і соціального розвитку України
з/п

Показник

2010 рік

звіт

2011 рік

очікуване

2012 рік

прогноз

1

Номінальний ВВП, млрд. гривень

1 094,6

1 291,0

1 515,5

2

ВВП реальний, у відсотках до попереднього року

104,2

104,7

106,5

3

Індекс промислової продукції, у відсотках до попереднього року

111,2

107,0

108,3

4

Індекс споживчих цін (відсотків)

у середньому до попереднього року

109,4

109,3

108,1
грудень до грудня попереднього року

109,1

108,9

107,9

5

Індекс цін виробників (відсотків)

у середньому до попереднього року

120,9

118,3

111,2
грудень до грудня попереднього року

118,7

117,9

109,7

6

Прибуток прибуткових підприємств*, млрд. гривень

211,0**

242,3

284,7

7

Фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

329,1

399,5

469,8

8

Середньомісячна зарплата працівників

номінальна, гривень

2239

2695

3175
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін,

у відсотках до попереднього року

109,7

110,1

109,0

9

Середньорічна чисельність наявного населення, млн. осіб

45,8

45,69

45,51

10

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці

15 – 70 років, млн. осіб

20,3

20,6 – 20,4

20,7 – 20,5

11

Кількість безробітних у віці 15 – 70 років (за методологією МОП), млн. осіб

1,8

1,7-1,8

1,6 – 1,7

12

Рівень безробіття населення у віці 15 – 70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

8,1

7,6 – 8,1

7,2 – 7,7

13

Продуктивність праці, у відсотках до попереднього року

103,8

104,1

105,7

14

Баланс товарів та послуг (за методологією платіжного балансу), млн. доларів США

-3850

-4 936

-5 617
Експорт товарів і послуг, млн. доларів США

69255

84993

95617
у відсотках до попереднього року

127,7

122,7

112,5
Імпорт товарів і послуг, млн. доларів США

-73105

-89929

-101234

 

у відсотках до попереднього року

130,1

123,0

112,6

* Дані наведено без бюджетних установ.

** Розрахунки Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

1 Уточнені дані.

2 Оцінка Міністерства економічного розвитку і торгівлі з урахуванням звітних даних Державної служби статистики та адміністративних даних Пенсійного фонду щодо фонду оплати праці на підприємствах, установах, в організаціях.

3 Дані щодо підприємств, установ, організацій з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше.

4 З урахуванням змін в організації державних статистичних спостережень з праці з січня 2010 року.


^ 2. Зведені національні рахунки


Рахунок товарів та послуг

(у фактичних цінах)

млрд. гривень

^ Операції та балансуючі статті

2010 рік уточнений звіт

2011 рік очікуване

2012 рік прогноз

Ресурси

 

 

 

Випуск (в основних цінах)

2319,7

2763,4

3254,3

Імпорт товарів та послуг

579,9

714,9

804,8

Податки на продукти

131,0

171,6

199,2

Субсидії на продукти

-2,9

-4,8

-5,2

Усього

3027,7

3645,1

4253,1

Використання

 

 

 

Проміжне споживання в ринкових цінах

1353,2

1639,1

1932,7

Кінцеві споживчі витрати

913,3

1066,1

1238,4

у тому числі:

 

 

 

індивідуальні споживчі витрати

838,2

981,8

1142,4

колективні споживчі витрати

75,1

84,3

95,9

Валове нагромадження основного капіталу

208,3

270,0

330,1

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

3,1

-6,3

-8,8

Придбання, за винятком вибуття цінностей

0,4

0,5

0,5

Експорт товарів і послуг

549,4

675,7

760,2

Усього

3027,7

3645,1

4253,1


Рахунок виробництва

(у фактичних цінах)

млрд. гривень

^ Операції та балансуючі статті

2010 рік уточнений звіт

2011 рік очікуване

2012 рік прогноз

Ресурси

 

 

 

Випуск (в основних цінах)

2319,7

2763,4

3254,3

Чисті податки на продукти (за винятком субсидій на продукти)

128,1

166,8

194,0

Усього

2447,8

2930,2

3448,3

Використання

 

 

 

Проміжне споживання

1353,2

1639,1

1932,7

Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах)

1094,6

1291,0

1515,5

Усього

2447,8

2930,2

3448,3

Споживання основного капіталу

-122,1

-140,5

-164,5

Чистий внутрішній продукт

972,5

1150,5

1351,0


^ Рахунок утворення доходу

(у фактичних цінах)

млрд. гривень

Операції та балансуючі статті

2010 рік уточнений звіт

^ 2011 рік очікуване

2012 рік прогноз

Ресурси

 

 

 

Валовий внутрішній продукт

1094,6

1291,0

1515,5

Усього

1094,6

1291,0

1515,5

Використання

 

 

 

Оплата праці найманих працівників (включаючи відрахування на соціальне страхування)

544,0

631,2

742,7

Чисті податки на виробництво та імпорт

129,4

169,2

195,6

Валовий прибуток, змішаний дохід

421,2

490,7

577,1

Усього

1094,6

1291,0

1515,5

Чистий прибуток, змішаний дохід

299,1

350,1

412,6


^ Рахунок розподілу первинного доходу

(у фактичних цінах)

млрд. гривень

^ Операції та балансуючі статті

2010 рік уточнений звіт

2011 рік очікуване

2012 рік прогноз

Ресурси

 

 

 

Валовий прибуток, змішаний дохід

421,2

490,7

577,1

Оплата праці найманих працівників (включаючи відрахування на соціальне страхування)

576,0

667,7

784,2

Чисті податки на виробництво та імпорт

129,4

169,2

195,7

Доход від власності, одержаний від інших країн

5,3

8,9

15,3

Усього

1131,9

1336,4

1572,2

Використання

 

 

 

Дохід від власності, сплачений іншим країнам

53,2

65,0

79,3

Валовий національний дохід

1078,7

1271,4

1493,0

Усього

1131,9

1336,4

1572,2

Чистий національний дохід

956,6

1130,9

1328,5


0026051237927850.html
0026121863491619.html
0026314011166444.html
0026440233953504.html
0026604538668962.html